lexsygresearch TL&OSL Reader

lexsygresearch TL&OSL Reader

Ürün Kodu: lexsygresearch
 


Luminesans tarihçesi | Malzeme araştırması | Orijinallik testi
Kaza dozimetresi | Radyasyondan korunma | Gıda ışınlama
Katı hal dozimetresi | Biyolüminesans

Değiştirilebilir OSL stimülasyon üniteleri (OSL başına 3 dalga boyuna kadar), 4 algılama ünitesine ve 2 adete kadar ışınlama kaynağına sahiptir.

Beta, Alfa veya X-ışını radyasyon kaynakları
Otomatik dedektör değiştirici (4 pozisyon)
Otomatik algılama filtresi değiştirici (filtreler dahil)
EMCCD kullanarak mekansal çözümlenmiş tek tane analizi
CCD tabanlı yüksek duyarlı spektrometre algılama ünitesi (UV / IR spektroskopisi)
LED tabanlı ağartma ünitesi (güneş simülatörü)
Ultra hızlı pulse (<10 ns); Time resolved lüminesans
Kuvars ve feldispatın element analizi için XRF eklentisi

Sample  automated 80-position sample changer
Thermal stimulation up to 710 °C
0.1 – 20 °C/s (@Tmax = up to 710 °C)
Optical stimulation up to 3 wavelenghts per OSL unit
Available stimulation wavelengths
(LED/laser diodes)
UV (365 nm), Violet (405 nm), Blue (458 nm),
Green (525 nm), Yellow (590 nm), IR (850 nm)
Modes of OSL operation:
· Continuous Wave OSL (CW-OSL)
· Linear Modulated OSL (LM-OSL)
· Pulsed OSL (POSL)
Detection unit

UV-VIS PMT (default), Red sensitive PMT, near-IR PMT,

EMCCD, Spectrometer

Dimension 716 x 1033 x 850 mm
Weight up to 200 kg