Masa tipi pH Metre İletkenlik Ölçüm Cihazı (CPC-511)

Masa tipi pH Metre İletkenlik Ölçüm Cihazı (CPC-511)

Ürün Kodu: CPC-511
 


 • Basit laboratuvar ölümleri için  uygundur..
 • PH, redoks potansiyeli (ORP), iletkenlik, tuzluluk, TDS ve sıcaklığı ölçer.
 • Ekran ölçülen fonksiyon ve sıcaklığın aynı anda okunmasını sağlar.
 • 1 ila 3 sabit noktada (4.00, 7.00, 9.00 pH) pH elektrot kalibrasyonu, 1 noktada iletkenlik.
 • İletkenlik ölçüm fonksiyonunda α katsayısının sabit değeri (% 2 / ° C).
 • 50 sonuç hafızası.
 • PC bağlantısı yok.
 •  
 • Detaylı Açıklama
 • PH, mV (redoks potansiyeli), iletkenlik, tuzluluk, TDS ve sıcaklığı ölçen kullanımı kolay laboratuvar ölçüm cihazı.
 • Karakteristik özellikler:
 • Geniş LCD, ölçülen fonksiyon ve sıcaklığın aynı anda okunmasını sağlar.
 • Kullanımı çok kolay.
 • PH ölçme fonksiyonunda
 • Tampon çözeltilerde 1ile 3 noktada kalibrasyon.
 • PH tampon çözeltisinin 4.00, 7.00, 9.00 pH değerinin otomatik olarak algılanması (isteğe bağlı olarak 4.00; 7.00; 10.00 pH).
 • Metre, pH elektrot durumu (tampon ve eğim değerlerinin okunması) hakkında bilgi gösterir.
 • Otomatik sıcaklık telafisi.
 • Seçilen elektroda bağlı olarak temiz su, kanalizasyon, macunlar vb.
 • İletkenlik ölçme fonksiyonunda
 • Damıtılmış su ve 1000 mS / cm'ye kadar olan diğer sıvılardaki iletkenliği ölçer.
 • 5 alt aralık otomatik olarak değiştirilir (otomatik aralık).
 • Tuzluluk ölçümü, 250 g / l'ye kadar NaCl'ye veya 200 g / l'ye kadar KCl'ye dönüştürüldü.
 • İletkenliği sabit bir katsayıya değil gerçek karakteristiğe göre tuzluluğa dönüştürür.
 • Toplam çözünmüş katıların (TDS) tahmini değerini belirler.
 • Kalibrasyon, hücrenin K sabitini girerek veya standart bir çözelti kullanarak belirleyerek.
 • Referans sıcaklık değerini girme imkanı.
 • Otomatik sıcaklık telafisi.
 • Sabit α sıcaklık katsayısı% 2 / ° C.                                                                                                                                                     
 • Sıcaklık telafisi ile hassas ölçümler için değişken katsayılı cihazların kullanılması önerilir (CPC-502, CPC-505).
 • Cihaz  50 adet ölçüm sonuçu sistemin hafızasına kayıt olabilir
 • Geniş sıcaklık ölçüm aralığı.
 • Cihazın garanti süresi :  24 ay.
 • Set, temiz suda ölçümler için Pt-1000B dirençli CT2B-121 sıcaklık probu, doğru ECF-1 iletkenlik hücresi ve EPS-1 pH elektrodunu içerir.   
 • Diğer sıvı türlerinde kullanılmamalıdır.                                                                                                                                                 
 • Sedimanları olan sıvılardaki ölçümler IJ-44A pH elektrot kullanılarak yapılmalıdır.                                                                                 
 • Olağandışı yapısı "ara bağlantı", elektrotun gerçek birleşimini (diyaframı) tıkanmaya karşı korur,
 • Bu tür sıvılarda veya yarı sıvı kütlelerde, diğer elektrotların hızla çalışmayı durdurduğu sabit ölçümler sağlar.
 • Düzgün kullanıldığında ve korunduğunda elektrotun ömrü standart elektrotlardan daha uzundur.
 • Cihaz    -2-  16.00 aralığında pH ölçümü yapılabllir.
 • Cihazda ± 1999 mV değerinde ölçüm  yapılabilir.
 • Cihazın iletkenlik ve tuzluluk ölçüm aralığı, 0 - 1000 mS/cm değerindedir.
 • Cihaz  pH ve iltkenlik ölçümü dışında ;   Sıcaklık ölçümü de yapılabilir  cihaz  -50 - 200 C sıcaklık aralığında ölçüm yapılabilir.