Onlıne Multi Parametre Sistemi (CX-804)

Onlıne Multi Parametre Sistemi (CX-804)

Ürün Kodu: CX-804
 


 • CX-804 çok fonksiyonlu kontrolör, çok çeşitli özelliklere ve uygulamalara sahip yeni nesil kontrolörlerden biridir.
 • 1-4 ölçüm noktasında eşzamanlı ölçüm yapılmasını sağlar.
 • Okumalar aynı anda grafik ekranda görüntülenir.
 • Rölelerin durumu ile ilgili bilgiler de verilir.
 • Yüksek ölçüm hassasiyeti ve kararlılığı sağlanmıştır.
 • Modern elektronik bileşenler sayesinde kontrolörün belleği güç kaynağından tamamen bağımsız hale geldi.
 • İhtiyaçlara bağlı olarak, kontrolör seçilen fonksiyonların ölçümleri için hazırlanabilir ve programlanabilir.
 • Uygun tipte elektrot ve sensörlerin kullanılmasıyla 4 adede kadar ölçüm fonksiyonu seçmek ve eşzamanlı ölçümler yapmak mümkündür.
 • İhtiyaçlara bağlı olarak, cihaz pH, redoks, iletkenlik, suda çözünmüş oksijen, bağıl hava nemi ve sıcaklığını ölçebilir.
 • Cihaz ayrıca bir fonksiyonun ölçümü için de kullanılabilir, ancak 4 noktada (örn. PH).
 • Kontrolör, neme dayanıklı bir muhafazada sabit bir cihazdır (IP-65).
 • Kullanımı kolay ve sezgisel.
 • CX-804 çeşitli dalgıç veya akış kafaları ile işbirliği yapar.
 • Uygun kafa, sensörler ve elektrotların seçimi, kullanıcı ile ayrı ayrı kararlaştırılmalıdır,
 • Çünkü seçilen ölçüm fonksiyonu tipine, çalışma koşullarına ve ölçülen sıvının parametrelerine bağlıdır.
 • Elektrotlardan veya sensörlerden gelen sinyal, kafa kafalarına yerleştirilmesi durumunda kafaya veya yanına yerleştirilen ön amplifikatörde amplifiye edilir.
 • Elektrotlardan ve sensörlerden gelen sinyali dönüştürdükten sonra, cihaz bunu ölçülen fonksiyon birimlerine hesaplar ve değeri ekranda gösterir.
 • Aynı zamanda, ölçüm sinyali ayarlanan alarm eşiği (üst veya alt) ile karşılaştırılır ve aşılması durumunda uygun kanaldaki röle anahtarlanır.
 • Aygıt, ölçülen işlevin eşik değerinin her kanal için ayrı ayrı girilmesini ve tüm kanallardaki ölçümlerle ilgili bilgilerin bilgisayara gönderilmesini sağlar.
 • Her kanal ek olarak 0 ÷ 20 veya 4 ÷ 20 mA'da izole akım döngü çıkışları ile donatılmıştır.
 • İzole dijital çıkışlar: RS-485, MODBUS (ASCII ve RTU).
 • Cihaz, her kanal için iki kontrol valfi veya diğer cihazlarla donatılmıştır.
 • 801 serisinin denetleyicilerinin aksine, CX-804'ün PID kontrol seçeneği yoktur.
 • Ölçüm cihazını çıkışların bağlantısını kesmeye gerek kalmadan kalibre etmek mümkündür.
 • Kontrolör, giriş kelepçelerinden galvanik izolasyonla izole edilen standart 230 V voltaj ile çalışır.
 • Farklı güç kaynağı voltajı kullanmak mümkündür: 110/230 / 24V AC, 12-24 V DC (isteğe bağlı).
 • Cihazın kullanımı kolaydır, İngilizce menüsü vardır.
 • Doğru işin ve kontrol sürecinin ilerlemesinin toplu bir optik sinyalizasyonu ile donatılmıştır.
 • Cihaz, tarih ve düşük güç kaynağı seviyesi sinyalizasyon sistemi ile gerçek zamanlı saat ile donatılmıştır.
 • Cihazı 1 km mesafeden kontrol etmenizi sağlayan bir uzak panel (ekranlı klavye) bağlamak mümkündür.
 • Kablo bağlantısı yerine, ölçüm kafasından kontrolöre veri radyo iletimi olasılığı vardır.
 • 24 ay garanti, hızlı garanti ve garanti sonrası servis.
 • CE Belgesi.
 • Sistemle  0 -14 pH aralığında çalışmakta olup 3 noktada otomatik kalibrasyon yapılabilir.
 • Sıcaklık ölçüm aralığı sistem içinde  -50- 200C aralığında çalışmaktadır. 
 • Sistemin  ölçüm mV şeklinde olup  -2000 , +2000 mV aralığında çalışır.
 • İletkenlik ölçüm aralığı  0 - 9999 μS/cm  aralığında ölçülebilir.
 • Oksijen ölçüm aralığı  2 noktadan kalibrasyon yapılarak  0 - % 600 aralığında ölçüm yapılabilir. 
 • Sistemde oksijen ölçümü yapılırken maksimum 40 C kadar ölçüm yapılır.
 • Sistem içinde hava içindeki nem kontrolü yapılabilir.   %100 kadar hava içindeki nem kontrolü yapılabilir.
 • Cihaz  -70 -300 C aralığında  sistem içindeki sıcaklık ölçümü de yapabilir.